HEL_2552crb kopi

Nyt mentorprogram – Philip Jacobsen tiltræder som projektleder

Til næste år planlægger Voces Academy at åbne et systematisk mentorprogram for kordirigenter, der ønsker at udvikle en praksis i fællesskab med andre.

Voces Academy har tidligere suppleret dirigentundervisning og masterclasses med mentor-aktiviteter, men nu synes vi, at tiden er kommet til skabe et struktureret program for både erfarne og mindre erfarne korledere, som ønsker at udvikle de praktiske sider af korarbejdet, ensemblepleje, repertoirevalg, sangtekniske øvelser o.a., som kordirigenter over hele landet vil have glæde af.

I løbet af efteråret undersøger vi mulighederne og stimulerer interessen rundt omkring i kormiljøet, og i den anledning er det en stor fornøjelse for os at byde velkommen til Philip Jacobsen som bliver projektleder for mentorprogrammet.

Philip er dirigent for Allegrokoret samt Helikon Musik-Teater-Akademis sceniske kor og kammerorkester, og arbejder desuden med free lance dirigent- og kapelmesteropgaver.

 Jobbet som korleder er for mig et af “verdens bedste jobs”. Det er chancen for at stå i spidsen for et kreativt og performativt forløb, hvor menneskelige kompetencer opdages og udvikles. En korleder er som en leder i en virksomhed – det forpligter. Man må i sin arbejdsproces være tillidsskabende og inspirerende, og man må være klar til at håndtere de udfordringer, der pludseligt kan opstå samtidig med, at man fastholder over-blikket, så man kan lede fællesskabet frem mod nye målsætninger.

Dirigent og kor udvikler sig sammen.

Mentorprincippet er kendt i mange andre sammenhænge som et alternativ til undervisning og instruktion og er baseret på erfaringsudveksling og reflekterede samtaler, der skaber en øget bevidsthed om eget lederskab og udviklingspotentiale. Voces Academy ønsker at udvikle et fællesskab mellem en større gruppe kordirigenter, som kan stimulere hinanden ved at besøge korene på skift og bistå med refleksioner, gode ideer til løsning af nødvendige opgaver ved f.eks. rekruttering af nye sangere og metoder til at udvikle korets kvalitet i alle aspekter.

Til et forløb i 2018 ønsker vi at samle en bred kreds af korledere i en mentorgruppe på 20-25 personer, der dels har lyst til at give erfaringerne videre og dels selv har behov for ny inspiration og – gennem et kort mentortræningsforløb – opnår færdigheder som mentorer baseret på deres nuværende faglighed og erfaring.

Interesserede kan allerede nu kontakte Philip ved at sende en email til philip@vocesacademy.org

 

Posted in Generelt.