Voces er på Folkemødet

Ved den årlige festival på Bornholm for politikere og interessegrupper deltager Voces Kammerkor med en gruppe på otte sangere, som demonstrerer professionel ensemblesang sammen med Peter Hanke.

I samarbejde med Dansk Korforbund, Sangens Hus og Rosengade deltager Voces i en række begivenheder, der viser hvor vigtigt det er, at Danmark har professionelt uddannede stemmer, og at musikere bidrager til samfundets udvikling.

Vq-K_-FsM2lo_h9xsK548s8TbHspyMM2BydPVexFQOkSangens Hus undersøger det indbyrdes forhold mellem sang i bredde- og eliteperspektiv, og stiller sammen med Voces Academy og Peter Hanke skarpt på rollemodellernes vigtige opgave i Danmarks kulturliv. Mød de professionelle stemmer i en time med sang og debat. Fredag sætter vi fokus på den professionelle stemme, når vi sammen inviterer publikum med en tur ind i sangerens univers: 20 minutter med vokalmusik på højt niveau, og derefter mulighed for selv at afprøve sin stemme under kyndig vejledning af Voces’ sangpædagoger. I den efterfølgende debat tager vi fat på spørgsmålet om, hvad de professionelle ensembler betyder for formidlingen af dansk sangkultur. Kan de gøre for sangen, hvad Zlatan gør for fodboldsporten? Og hvorfor er det så vigtigt at holde liv i det, vi kalder vores sangskat?

Hvad har politik og ledelse til fælles med det at dirigere et kor? Det opdager de politikere, der tør overtage dirigentstokken. Hvordan klarer politikerne sig overfor Voces Kammerkor? Kan dirigentrollen lære dem noget om ledelse? Peter Hanke og Voces Academy har med stor succes ladt ledere og beslutningstagere prøve kræfter med dirigentens rolle overfor ensemblet. Det vil være tydeligt for både de modige politikere og publikum hvorfor. Og dertil både underholdende og lærerigt.

I Folkemødets store katalog af begivenheder er Voces bl.a. med her:

Fredag 13. juni

Lørdag 14. juni

– plus en del flashmobs med kormusik og akut sangundervisning midt mellem debatter og politiske taler.