Voces Academy

 

Voces Academy har til formål at uddanne korledere og styrke vokal ensemblemusik. Vi ønsker at skabe et åbent, kritisk og inkluderende læringsmiljø til ære for en overordnet ide om det gode musikalske lederskab og en dyb forståelse af korets behov.

Voces Academy præsenterer vokal ensemblemusik gennem koncerter, workshops og nye typer møder mellem musikere og publikum. Voces Academy har til formål at tilvejebringe tidssvarende undervisning i korledelse, ensembleledelse og direktion. Vi ønsker at stimulere ensemblekulturen i kor og vokalgrupper og i madrigalkunsten.

Voces Academy er bl.a. blevet til i erkendelse af, at der er behov for flere og stærkere læringsmiljøer for kormusik, musikalsk ledelse og stimulering af talenter i klassisk musik.

Voces Academy er vokset frem fra a cappella ensemblet Voces Copenhagen, Contemporary Opera Denmark og Peter Hankes samarbejde med grupper i England, Holland, Finland, Slovenien og Tyskland – som nu er en del af et større europæisk netværk, der omfatter vokalensembler, dirigenter og solister.

Voces Academy er organiseret som et non-profit netværk mellem sangere, dirigenter og tilknyttede ensembler. Peter Hanke er kunstnerisk leder. Her på hjemmesiden præsenterer vi ideer, ensembler, sangere, dirigenter og de forskellige programmer.

 

Phillip Faber - chefdirigent for DR Pigekoret:
"Voces Academy har været meget vigtig for min udvikling som dirigent. Peter Hanke formår at skabe et helt særligt læringsmiljø, hvor dirigenter på alle niveauer kan udvikle sig og udforske deres udtryk i en både tryg og lærerig atmosfære, hvor en sund dialog mellem sangere og dirigent hjælper de studerende til at finde og udforske nærmeste udviklingszone på en måde, som jeg ikke har mødt magen til nogen steder."