Organisation og bestyrelse

 

Voces Academy under omdannelse til selvejende institution

I 2015 etableredes Voces Academy som en selvejenede institution ledet af en bestyrelse bestående af:

Phillip Faber, formand
Claus Due, næstformand
Henriette Elimar
Grete Wennes

Peter Hanke er kunstnerisk leder
Bo Asger Kristensen, assisterende dirigent
Christine Reuther, koordinator