Foresyngning til Voces Kammerkor

Voces Kammerkor indkalder til åben foresyngning på alle stemmer

Der søges sangere til korets faste trup såvel som sangere med ønske om en tilknytning på projektbasis.

Torsdag d. 9. april i tidsrummet 16.00-19.00 samt lørdag d. 11. april kl. 13.00-16.00.

Tilmelding til foresyngningen sker ved henvendelse til korets dirigent, Bo Asger Kristensen, på bak@voces.dk eller 21 25 85 66

Voces Kammerkor er et frivilligt kor under Voces Academy, der afholder egne koncerter og projekter samt udgør kernen af koret ved akademiets masterclasses og arrangementer. Voces Academy er således hjemsted for Voces Kammerkor.

Koret består af ambitiøse sangere, og det er en essentiel del af sangernes profil, at de ønsker at bidrage aktivt til Voces Academys vision om at udvikle og styrke ensemblekulturen.  Der kræves ligeledes et højt musikalsk niveau og en god og trænet stemme. Der lægges vægt på færdigheder indenfor disse områder: Bladsang, gehør, hørelære og solistisk besat ensemblesang.

Foresyngningen består af tre obligatoriske elementer: en vokalise – fremført solistisk a cappella – og to satser sunget i kvartetter bestående af den optagelsessøgende samt tre sangere fra Voces Kammerkor. Den optagelsessøgende forbereder disse discipliner på forhånd. Herudover kan eventuelle omfangsøvelser forekomme for at fastslå  den optagelsessøgendes stemmetype mere præcist.

Bedømmelsesudvalget består af korets dirigent, Bo Asger Kristensen, kunstnerisk leder for Voces Academy, Peter Hanke, samt Voces Academys producent og udviklingsleder, Maria Winther Jørgensen.

Nodemateriale kan downloades her:
AVE MARIA I
AVE MARIA IV
SOPRANO-SCALA ENIGMATICA
CONTRALTO-SCALA ENIGMATICA
TENORE-SCALA ENIGMATICA
BASSO-SCALA ENIGMATICA
LANG#5

Vokalise & kvartetsang I
SCALA ENIGMATICA er en slags musikalsk rebus bestående af en meget kryptisk skala, der har elementer af både dur-, mol- og heltonetonalitet. Dens oprindelse er ikke helt klar, men den sås første gang på skrift i det milanesiske tidsskrift Gazetta Musicale, hvor den blev givet som en harmoniseringsudfordring til komponister.

Giuseppe Verdi tog udfordringen op og byggede sin Ave Maria over denne skala. Værket består af fire satser, hvor SCALA ENIGMATICA fungerer som cantus firmus  – i bassen i første sats, dernæst i tenoren, så alten og til sidst i sopranen.

Foresyngningens vokalise er således denne skala – sunget med udgangstonen C for alter og basser og F for sopraner og tenorer.

Kvartetsang I består af en fremførelse af én af satserne fra Verdi’s Ave Maria. Optagelsessøgende basser og alter fremfører 4. sats, mens sopraner og tenorer fremfører 1. sats.

Kvartetsang II
Den anden opgave til fremførelse i en kvartet består af 5. sats fra David Langs rytmisk prægnante værk The little match girl passion: ”Penance and remorse”.