Assisterende dirigenter

To assisterende dirigenter

Voces Academy opretter to positioner som assisterende dirigent tilknyttet Voces Kammerkor.

I tæt samarbejde med kunstnerisk leder Peter Hanke tilbydes de to assisterende dirigenter opgaver med instruktion, direktion, planlægning og ledelse af Voces Kammerkor. Desuden tilbud om masterclassdeltagelse både i Danmark og Storbritannien, rejser med Voces Caravan til europæiske destinationer og generelt deltagelse i Voces Academys programmer.

Positionen som assisterende dirigent er et tilbud til nyligt uddannede dirigenter - og talentfulde dirigenter med en vis praktisk erfaring - med ønske om at opnå erfaring med professionelle stemmer og avanceret korarbejde.

Omfanget antager 5-8 timers indsats om ugen. I perioder med koncerter, masterclasses, rejser og andre aktiviteter tilrettelægges indsatsen efter nærmere aftale. Til positionen som assisterende dirigent er tilknyttet et stipendium på 12.000 kr. årligt, der anvendes efter nærmere aftale til rejser og masterclasses samt honorering af koncertarbejde og workshops.

Positionen som assisterende dirigent gælder for perioden frem til midten af 2018 med mulighed for forlængelse.

Interesserede ansøgere kan få yderligere oplysninger hos Peter Hanke ph@voces.dk

Ansøgning sker ved at udfylde ansøgningsskemaet og fremsende det til Christine Reuther (cfr@voces.dk) senest 10. januar 2017. Samtaler og prøvedirigering vil foregå i løbet af januar eller februar.

Ansøgningskema Assisterende Dirigent