Åben afslutning for Philip Jacobsen

Den 10. juni afslutter Philip Jacobsen sit 2-årige forløb som studerende hos Voces Academy med en eksamen.

Deltagerne i det 2-årige kursus modtager individuelt tilrettelagt undervisning, der kulminerer i det sidste semester med en række særlige opgaver og afsluttes med en prøve med Voces Kammerkor og vurderes af en ekstern censor.

De studerende deltager med aktivt korarbejde i samarbejde med de øvrige dirigentstuderende i undervisningen. Læringsfilosofien hos Voces Academy bygger bl.a. på inddragelsen af ensemblets sangere, og således modtager alle studerende også feedback fra medstuderende og i masterclasses fra sangerne i Voces Kammerkor.

Den 10. juni vil der i forbindelse med Dirigent for en dag og afslutningen på forårssemestret blive afholdt en offentlig eksamen, hvor Philip skal indstudere to satser med Voces Kammerkor. Alle er velkomne til at overvære eksaminationen, som er starten på koncerten kl. 15:30. Læs mere om hele dagen, som foregår i Messiaskirken i Charlottenlund, her.

Philip Jacobsen er til daglig dirigent for Helsingør Kammerkor, Allegrokoret og Helikons sceniske kor og orkester:

c45d9bc1d4-HEL_2552crbMin studietid hos Voces Academy har været en fantastisk rejse dybere ind i det korunivers, som jeg i forvejen befandt mig i, men kun kendte perifert. På min rejse ind i kordirigentens univers har hvert skridt gjort mig klogere på min egen vandring og givet mig mod på at afprøve nye stier. Gennem vandringen er jeg blevet rådet, guidet og hjulpet på vej, jeg har forsøgt at følge rådene og er blevet klogere på at navigere i korlandskabet. Jeg har haft følgeskab af trofaste dirigentkollegaer, som også har begivet sig ud på samme rejse. Parallelt har vi udforsket nye ruter, spejlet os i hinanden, udvekslet erfaringer og beriget hinanden med ideer, når vore veje har krydset hinanden. På vandringen er min oppakning gradvist blevet tungere, og jeg har måttet bære den mere omhyggeligt – den er blevet fyldt med nye værdifulde redskaber, som har hjulpet mig til at få øje på og kunne håndtere ukendte stier i korlandskabet. Pludseligt har jeg befundet mig i en situation, hvor jeg ikke længere er nødt til at følge den samme sti i tykt og tyndt men nemt og frit kan vælge mellem flere parallelle stier for at nå frem til mine mål. Glæden ved rejsen har været enorm og den bliver ikke mindre af, at de kor jeg til dagligt arbejder med også har været med på den lærerige rejse

Udgivet i Generelt.